Tüpraş’tan 2021 yılında 1,3 Milyar TL Yatırım, 27,6 Milyon Ton Satış
Tüpraş’tan 2021 yılında 1,3 Milyar TL Yatırım, 27,6 Milyon Ton Satış. ( İzmir Haberleri 35 )

Tüpraş’tan 2021 yılında 1,3 Milyar TL Yatırım, 27,6 Milyon Ton Satış

Türkiye’nin lider sanayi kuruluşu Tüpraş, 2021 yılının son dönemine ait finansal sonuçlarını açıkladı. Yılın son çeyreğinde, 2050 yılında karbon nötr hedefiyle yeni iş alanlarına yönelik ‘Stratejik Dönüşüm Planı’nı açıklayan Tüpraş, 2021 yılında %55’i sürdürülebilirlik alanında olmak üzere toplam 1,3 milyar TL’lik yatırım gerçekleştirdi. 

Tüpraş 2021 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, yılın dördüncü çeyreğinde %98’lik kapasite kullanımıyla 7 milyon ton üretim ve 7,7 milyon ton satış gerçekleştirdi. Böylece Tüpraş, 2021 yılında toplam 25,1 milyon ton üretim ve 27,6 milyon ton satış ile 151 milyar TL ciroya ulaştı.

Modernizasyon ve enerji verimliliğine yönelik yatırımlarını sürdüren Tüpraş, 2021 yılında %55’i sürdürülebilirlik hedefine yönelik olmak üzere toplam 1,3 milyar TL’lik yatırım harcaması gerçekleştirdi.

Yılın son çeyreğinde, OPEC+ ülkeleri, arz kontrolünü gevşetmeye yönelik aldıkları kararı korurken Omicron varyantının küresel petrol talebine ilişkin yarattığı belirsizlik ve ABD’nin stratejik petrol rezervlerini kullanacağına yönelik açıklamalar, Brent ham petrol fiyatında dalgalı bir seyre yol açtı. Brent ham petrol fiyatı Eylül ayı sonu itibarıyla geldiği 78,8 $/v seviyesinden, çeyrek içinde dalgalı bir seyir göstererek yılı 77$/v seviyesinde kapattı.

Dördüncü çeyrekte, Avrupa’daki rafinerilerin bakımları sebebiyle arzdaki kısıntılar ve  Omicron varyantının etkisine rağmen güçlü seyreden talep profili yanında yükselişini sürdüren enerji maliyetlerinin ürün fiyatlarına yansıması sonucunda benzin, motorin ve jet ürün marjları güçlü seyirlerini sürdürdü; her üç ürünün marjı da Aralık ayı içerisinde pandemi öncesi dönemlerindeki seviyeleri yakaladı.

Son çeyrekte ürün marjlarındaki yükseliş ve güçlü satışlar şirketin faaliyet kârını desteklerken, doğalgaz maliyetlerindeki artışlar, rafinaj faaliyetlerindeki iyileşme üzerinde sınırlayıcı bir etkiye sebep oldu. Brent ham petrol fiyatındaki artışa bağlı olarak oluşan stok kârının etkisi ile Tüpraş yılın dördüncü çeyreğinde 669 milyon TL vergi öncesi kâr kaydetti. Şirketin 2021 yılı vergi öncesi kârı ise 2,2 milyar TL olarak gerçekleşti.

Disiplinli ve etkin finansman politikaları ve iyileşmeye devam eden faaliyet kârlılığıyla güçlü bilanço korunurken, finansal performans rasyoları bakımından da pandemi öncesindeki seviyelere ulaşıldı.

Kurulduğu günden bu yana Türkiye’de enerjinin öncüsü olan Tüpraş, 24 Kasım 2021 tarihinde “Stratejik Dönüşüm Planını” açıkladı. Şirket, enerji sektörünün geleceğinde de liderliği hedefleyen planı doğrultusunda yeni enerji kaynaklarına yönelik yatırımları ve enerji verimliliği projelerinin katkısıyla, 2030 yılı itibarıyla faaliyetlerinden kaynaklanan karbon salımını, 2017 yılına göre yüzde 27 oranında azaltmayı, 2050’de ise karbon nötr olmayı taahhüt etti. Tüpraş, 2022 yılından 2050 yılına kadarki yol haritasını belirleyen Stratejik Dönüşüm Planı kapsamında Sürdürülebilir Rafinaj, Biyoyakıtlar, Sıfır Karbonlu Elektrik ve Yeşil Hidrojen olmak üzere dört iş alanına odaklanacağını açıkladı.

Tüpraş, ülkemizin akaryakıt ihtiyacını karşılama görevini yerine getirirken enerji sektörünün geleceğinde de liderliği hedeflediği dönüşüm yolculuğu boyunca, tüm faaliyetlerini emniyetli işletme anlayışıyla yerine getirmeye odaklanarak, yetkin insan kaynağı ve küresel rekabet gücüyle hissedarları, iş ortakları, tüm paydaşları ve ülkemiz için katma değer oluşturmaya devam edecek.

 

Operasyonel ve Finansal Veriler
  4.Ç 2021 4.Ç 2020 Fark (%) 2021 2020 Fark (%)
Operasyonel Toplam Üretim 7.0 6.1 16 25.1 23.4 7
(Milyon Ton) Toplam Satış 7.7 6.3 22 27.6 24.5 13
 
Finansal (Milyon TL) Satış Hasılatı 56,470 19,990 182 150.972 63.244 139
Faaliyet Karı -3,045 620 465 -619  
Vergi Öncesi Kar 669 -113   2.161 -3.795  
Net Dönem Karı* 1,392 376 270 3.319 -2.494  
*Azınlık payları hariç

Ayrıca Kontrol Et

Domino’s Türkiye Pizza Günleri Yeniden başladı

Domino’s Türkiye Pizza Günleri Yeniden başladı

Gençlerin güvendiği mahallenizin pizzacısı Domino’s’un en sevilen, en beklenen, en özlenen günleri başladı. 15-25 Eylül tarihleri …