Ömer Faruk Huyugüzel haberler. Son Dakika haber başlıkları ve gelişmeler

Ömer Faruk HuyugüzelProf. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel kimdir? Edebiyat araştırmacısı. 23 Mayıs 1948, Bolvadin / Afyon doğumlu. Atatürk İlkokulu (1959), Bolvadin Ortaokulu (1962), Bolvadin Lisesi (1965), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Çapa Yüksek Öğretmen Okulu (1969) mezunu. 1969-73 yılları arasında Tokat ve Van ilköğretmen okullarında öğretmenlik yaptı. 1973’te Ege Üniversitesi Yabancı Diller Okuluna Türkçe okutmanı, 1976’da Ege Üniversitesi Bölümüne Yeni Türk Edebiyatı asistanı oldu. Yüksek lisans (1976) ve doktora (1981) çalışmalarını İÜ Edebiyat Fakültesinde tamamladı.

Daha fazla göster

1982’de Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde yardımcı doçent, 1988’de doçent, 1993 yılında profesör oldu. Aynı bölümde Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak görev yaptı. EÜ Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı başkanlığı (1982), EÜ Rektörlüğü Türk Dili Bölümü başkanlığı (1992-2001), Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkan Yardımcılığı (1993-1998), aynı bölümün başkanlığı (1999-2002, 2002-), Edebiyat Fakültesi dekan yardımcılığı (1994-2000) ve çeşitli tarihlerde yönetim kurulu üyelikleri görevlerini yürüttü.

Araştırma yazıları 1980’li yılların başlarından itibaren Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları, Millî Kültür, Türk Dili, Atatürk Yolu, İzmir Kent Kültürü Dergisi, Türk Yurdu, Yağmur gibi dergiler ile Mehmet Kaplan’a Armağan, Doğumunun 100. Yılında Yahya Kemâl Beyatlı, Doğumunun 100. Yılında Ömer Seyfettin, İnci Enginün’e Armağan gibi ortak kitaplarda yayımlandı. Alanıyla ilgili çok sayıda bilimsel toplantıya katılarak tebliğler sundu.

Eserleri
ARAŞTIRMA-İNCELEME: Hüseyin Cahit Yalçın’ın Hayatı-Hikâye ve Romanları Üzerinde Bir Araştırma (1982), Necip Türkçü (hayatı, Türkçülük ve dil konularındaki fikirleri, 1988), Mehmet Akif Ersoy, Safahat, Orijinal Metin-Sadeleştirilmiş Metin- Notlar (Rıza Bağcı ve Fazıl Gökçek ile, 2 c., 1994), Halit Ziya Uşaklıgil-Hayatı Eserleri Eserlerinden Seçmeler (1995), 1928’e Kadar İzmir’de Çıkmış Türkçe Kitap ve Süreli Yayınlar Kataloğu (1996), İzmir Millî Kütüphanesi (1997), İzmir Fikir ve Sanat Adamları [1850-1950] (2000), Necip Türkçü’nün Hatıraları ve Dil Yazıları (2003), İzmir’de Edebiyat ve Fikir Hareketleri Üzerine Araştırmalar (2004).