Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü haberler. Son Dakika haber başlıkları ve gelişmeler

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Teşkilatı 10 Nisan 1845 tarihinde ‘Polis Nizamnamesi’ ile kurulmuş, Cumhuriyetin ilanından sonra 4 Haziran 1937 tarihli 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu ile bugünkü yapının temelleri oluşturulmuştur. Kuruluşundan bugüne kadar özgürlük ve güvenlik dengesini temel ilke olarak benimsemiş polis teşkilatı yasaların kendisine verdiği yetki sorumluluklar çerçevesinde hukuk devleti ilkeleri ve insan hakları perspektifinde güvenlik hizmeti üretmektedir. Polis Teşkilatının güvenliğini düzenleyen 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunun 1. Maddesi; « Polis, asayişi, amme, şahıs, tasarruf emniyetini ve mesken masuniyetini korur, Halkın ırz, can ve malını muhafaza ve ammenin istirahatini temin eder.

Adres:

Mermerli Mah. Şehit Aycan Aksoy Cad. No: 63 A Blok Kat: 1 Yeni Hükümet Konağı Menemen/İZMİR

Telefon:

(0232) 832 55 74

Daha fazla göster

htaç olan çocuk, alil ve acizlere muavenet eder. Kanunun ve nizamnamelerin kendisine verdiği vazifeleri yapar.» şeklinde düzenlemiştir. Yine aynı kanunun 2. maddesi; Polisin genel emniyeti ilgili görevleri iki kısımdır. 1. Kanunlara, tüzüklere, yönetmeliklere, hükümet emirlerine ve kamu düzenine uygun olmayan hareketlerin işlenmesinden önce bu kanun hükümleri dairesinde önünü almak, 2. İşlenmiş olan bir suç hakkında ceza muhakemeleri kanunu ile diğer kanunlarda yazılı görevleri yapmak, Kanun metninde belirtildiği üzere, polisin adli ve idari olmak üzere 2 temel görevi bulunmaktadır. Polisin adli görevleri suçun işlenmesiyle başlar.

Cumhuriyet Savcıları adına soruşturmayı yürüterek, şüpheli ve suç delillerini yargı mercilerine teslim etmek polisin adli görevidir. Polisin idari görevleri ise; Genel asayişi ve kamu düzenini sağlayarak kişilerin can ve mal güvenliğini tesis etmektir. Polis teşkilatı, adli ve idari sorumluluklarının haricinde özel olarak belirlenmiş bazı görevleri yerine getirmektedir. Bu görevler; Silah taşıma/bulundurma belgesi, özel güvenlik belgesi, patlayıcı maddeler ve Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmeliğinin (ATY) 9. Maddesinin 1. fıkrasında belirtilen araçlara tescil belgesi verilmesi ilgili belgeleri düzenleme hizmetlerinden oluşmaktadır.

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü yol tarifi